ข่าวสำนัก


กิจกรรมสำนัก


สำนักวิทยบริการ ฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้ทำพิธีเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะด้านสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ อาคารเวียงรมณีย์ อบต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีส่งมอบงาน ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและการปลูกจิตสำนึก สามัคคีและรักชาติศาสน์ กษัตริย์ ณ โครงการภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการประชุมคณะกรรมการสำนัก ครั้งที่ 2 ปี 2562

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะด้านสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ บ้านกาดเมฆ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สำนักวิทยบริการฯ ออกพื้นที่จิตอาสา ณ ศูนย์ปิ๊กมาดี ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

สำนักวิทยบริการ ฯ มรภ.ลป รับการตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001:2015

ข่าวเทคโนโลยี


ฝึกกำหนดลมหายใจเพื่อสุขภาพใจและสมองที่ดีด้วยฟีเจอร์ Breathing Exercise ในเว็บ Google

10 แอปแนะนำสำหรับนักตัดต่อ ทำวีดีโอง่ายๆ บน iPhone และ iPad

ฝันร้ายนักลงทุนไทย เมื่อเว็บเทรดฯ Digital Asset เจ้าใหญ่ bx.in.th ประกาศปิดตัว!

Huawei กำลังเจรจาเพื่อใช้ Aurora OS ระบบปฏิบัติการจากรัสเซียแทน Android

หลุดภาพเรนเดอร์ Sony Xperia 2 ทุกมุมมอง เตรียมเปิดตัวใน IFA 2019 ที่เยอรมนี

นักวิจัยพบแอป Facebook สแกนข้อมูลในเครื่อง Android ก่อนส่งกลับไปเซิร์ฟเวอร์ตัวเอง

หลุดสเปก iPhone 11, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max ทั้งสามรุ่น

8 เหตุผลที่ไม่ควรรอ เพราะ iPhone 11 ไม่น่าจะมีให้คุณแน่นอน


แนะนำหนังสือใหม่


สารสนเทศ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศสำนัก

ระเบียบว่าด้วย กองทุนสำนักวิทยบริการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ระเบียบว่าด้วย กองทุนสำนักวิทยบริการฯ พ.ศ.2557 หลักเกณฑ์ และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนสำนักวิทยบริการฯ พ.ศ.2558 ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน ระเบียบว่าด้วยห้องบริการศูนย์วิทยบริการ ระเบียบการยืมการ์ดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต พ.ศ.2556 อัตราค่าใช้บริการห้องประชุม และห้องปฏิบัติการต่างๆ อัตราค่าใช้บริการห้องประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าใช้ศูนย์วิทยบริการ อัตราค่าปรับและค่าเสียหายของทรัพยากร พ.ศ.2560 การทำบัตรสมาชิกศูนย์วิทยบริการ พ.ศ.2560 การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.2560 แต่งตั้งบุคลากรสำนักปฏิบัติหน้าที่นอนเวร การยืมคืนอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบุคลากร พ.ศ.2560

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

แบบฟอร์ม
เบอร์โทรภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

ฝ่ายงาน เบอร์ติดต่อ
สำนักงานผู้อำนวยการ 6000 ต่อ 101 และ 104
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 6000 ต่อ 103
บริการและฝึกอบรม 6000 ต่อ 103
วิศวกรรมเครือข่าย 6000 ต่อ 200
ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 6000 ต่อ 300
พัฒนาซอฟต์แวร์(เว็บไซต์/กราฟิก) 6000 ต่อ 506-507
พัฒนาซอฟต์แวร์(ระบบสารสนเทศ) 6000 ต่อ 201

เบอร์โทรภายในศูนย์วิทยบริการ

ฝ่ายงาน เบอร์ติดต่อ
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 8004
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 8023
วารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 8029
ส่งเสริมและพัฒนาการบริการ 8003
สื่อโสตทัศนศึกษาและฐานข้อมูล 8026