ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เพื่อสืบค้นหนังสือบนสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้..!

iOS Android คู่มือ for App คู่มือ for web

EBSCO Discovery Service : EDS
คือตัวกลางในการสืบค้นแหล่งข้อมูลจำนวนมากที่มีความหลากหลาย EDS ช่วยสืบค้นเนื้อหาจากฐานข้อมูลฉบับเต็ม, ฐานข้อมูลที่ถูกกล่าวถึง, แคตตาล็อกห้องสมุด และคอลเล็กชั่นดิจิทัลในท้องถิ่นอื่น ๆ ด้วยแพลตฟอร์มการค้นหาที่ได้รับการทำดัชนีไว้ล่วงหน้าแบบครบถ้วน ทำให้การตอบสนองต่อการสืบค้นของผู้ใช้เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยใช้การสืบค้นแบบ Google Search เป็นการสืบค้นเพียงครั้งเดียว จะรวบรวมข้อมูลจากทุกฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ เช่น ScienceDirect, ISI Web of Science, Proquest Dissertation และฐานอื่นๆ รวม 13 ฐาน รวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NatLibrary) ผ่านช่องทางเดียวคือ Single Search มีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยเนื้อหาและเทคโนโลยีของ EBSCO Discovery Service (EDS) นั้น ทำให้คุณเข้าถึงคอลเล็กชั่นของห้องสมุดที่ได้ผลการสืบค้นแม่นยำและมีลำดับความเกี่ยวข้องมากที่สุด

EBSCO Thailand Blog เรื่องที่น่าสนใจที่คุณไม่ควรพลาด

ข่าวประกาศสำนัก


22/09/2563 ประกาศกำหนดเวลาการเปิดให้บริการของศูนย์วิทยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๓

10/08/2563 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการฯ จำหน่ายหนังสือเก่าด้วยวิธีการประมูล

03/08/2563 รายชื่อหนังสือจัดซื้อภายในงานคัดเลือกหนังสือ งบประมาณ 2563

23/06/2563 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การยืมคืนอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบุคลากร พ.ศ.2563

16/06/2563 อัตราค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าเสียหายของทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.2563

16/06/2563 การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.2563

16/06/2563 การทำบัตรสมาชิกศูนย์วิทยบริการ พ.ศ.2563

16/06/2563 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าใช้ศูนย์วิทยบริการ พ.ศ.2563

16/06/2563 การให้บริการของศูนย์วิทยบริการ ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 ผ่านระบบออนไลน์ พ.ศ.2563

16/06/2563 กำหนดเวลาการเปิดให้บริการของศูนย์วิทยบริการ พ.ศ.2563

กิจกรรมสำนัก


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับฟังผลการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยลำปาง ครั้งที่ 1 /2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

ศูนย์วิทยบริการ ได้จัดการอบรมทักษะการสืบค้น หัวข้อหลักสูตรการเขียนอ้างอิงในงานวิชาการ อบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน

บริษัท EzTech นำเสนอแอพพลิเคชัน การจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001:2015

ข่าวเทคโนโลยี


เปิดราคา Samsung Galaxy Tab S7 Series

MediaTek เผยโฉม Dimensity 800U ขุมพลังจิ๋วที่แรงขึ้นและรองรับ 5G ในแบบ Dual SIM

สัมผัสแรก OPPO Watch นาฬิกาสุดฉลาด

Microsoft Edge รุ่นใหม่ ถอนการติดตั้งไม่ได้แล้ว

Apple Music เปิดตัวสถานีวิทยุใหม่ที่เน้นเพลงเก่าและเพลงรูปแบบ Country Song

Google Maps แบ่งสถานะสีแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจนมากขึ้น

Microsoft จะหยุดอัปเดต Internet Explorer หลัง 30 พฤศจิกายนนี้

realme เตรียมส่งสมาร์ทโฟนพลังแรง realme 6 I 6 Pro กับความละเอียดกล้องหลัง 64 ล้านพิกเซลสารสนเทศ


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศสำนัก

ประกาศขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ.2563 ประกาศหลักเกณฑ์บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ประกาศสำนัก ฯ เรื่อง ทุนอุดหนุนพัฒนาบทเรียนออนไลน์ พ.ศ.2563 แนวปฏิบัติสำหรับการจัดสอบวัดผลทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน (Exit - Exam) พ.ศ.2563 ระเบียบว่าด้วย กองทุนสำนักวิทยบริการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ระเบียบว่าด้วย กองทุนสำนักวิทยบริการฯ พ.ศ.2557 หลักเกณฑ์ และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนสำนักวิทยบริการฯ พ.ศ.2558 ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน ระเบียบว่าด้วยห้องบริการศูนย์วิทยบริการ อัตราค่าใช้บริการห้องประชุม และห้องปฏิบัติการต่างๆ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าใช้ศูนย์วิทยบริการ พ.ศ.2563 อัตราค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าเสียหายของทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.2563 การทำบัตรสมาชิกศูนย์วิทยบริการ พ.ศ.2563 การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ.2563 กำหนดเวลาการเปิดให้บริการของศูนย์วิทยบริการ พ.ศ.2563 การให้บริการของศูนย์วิทยบริการ ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 ผ่านระบบออนไลน์ พ.ศ.2563 แต่งตั้งบุคลากรสำนักปฏิบัติหน้าที่นอนเวร การยืมคืนอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบุคลากร พ.ศ.2560

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

แบบฟอร์ม

แบบขอประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย แบบขอบริการ E-Mail และ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แบบขอยืมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมภายนอก แบบขอเป็นผู้สร้างรายวิชาในระบบ Moodle แบบขอรับเงินกองทุนสำนักฯ แบบขอฝึกอบรม ใบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอดบุตร ใบลาพักผ่อน ไม่เกิน 5 วัน ใบลาพักผ่อน เกิน 5 วัน แบบฟอร์ม ปร.1 ขออนุญาตไปราชการ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบใหม่ แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ กระทรวง อว.

แบบฟอร์ม การเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดลำปางของบุคลากร ในภาวะที่โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาด

บันทึกขออนุญาตออกพื้นที่ แบบรายงานการอนุญาตให้ข้าราชการ-พนักงาน-ลูกจ้าง แบบฟอร์มขอรายงานการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดลำปาง แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดลำปาง

สรุปผลการดำเนินงาน/รายงานผล

ระบบออนไลน์

แนวทางการพิจารณาวัสดุและครุภัณฑ์
เบอร์โทรภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

ฝ่ายงาน เบอร์ติดต่อ
สำนักงานผู้อำนวยการ 6000 ต่อ 101 และ 104
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 6000 ต่อ 103
บริการและฝึกอบรม 6000 ต่อ 103
วิศวกรรมเครือข่าย 6000 ต่อ 200
ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 6000 ต่อ 300
พัฒนาซอฟต์แวร์(เว็บไซต์/กราฟิก) 6000 ต่อ 506-507
พัฒนาซอฟต์แวร์(ระบบสารสนเทศ) 6000 ต่อ 201

เบอร์โทรภายในศูนย์วิทยบริการ

ฝ่ายงาน เบอร์ติดต่อ
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 8004
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 8023
วารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 8029
ส่งเสริมและพัฒนาการบริการ 8003
สื่อโสตทัศนศึกษาและฐานข้อมูล 8026