สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ถนนลำปาง-แม่ทะ อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
สำนักงานตั้งอยู่ ชั้น 5 อาคาร 39 ตึกศูนย์คอมพิวเตอร์

โทร.: (088) 251-5737

แฟกซ์.: (054) 241-022

อีเมล์: arit_lpru@hotmail.com

เปิดบริการ: วันจันทร์ - ศุกร์ : 08:00 น. - 16:30 น.

ส่งข้อความถึงเรา