ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ นำบุคลากรเป็นจิตอาสาจัดดอกดาวเรืองในการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 ณ พระเมรุมาศจำลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุดกลาง) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามโครงการในพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวรช

ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมทบทวนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ExitExam สำหรับนักศึกษาชั้นปี 4-5

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคุณภาพประจำปี 2560

ตัวแทนบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการสร้างวิหารวัดหัวทุ่งสามัคคี

คณะผู้บริหาร สำนักวิทยบริการฯ ร่วมพิธีทักษิณานุปทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคคต ครบ 1 ปี

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คณะกรรมการประจำสำนักฯ และผู้บริหารสำนักฯ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่สำนักหอสมุด และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ

ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to Big Data Analytics

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการเข้าตรวจ ISO 9001:2008