สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

13 มิถุนายน 2560 เวลา 10:45 น.
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างแฟนเพจและเทคนิคการโฆษณาธุรกิจบน Facebook" สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน รอบที่ 1

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างแฟนเพจและเทคนิคการโฆษณาธุรกิจบน Facebook" สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน รอบที่ 1

Cinque Terre

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างแฟนเพจและเทคนิคการโฆษณาธุรกิจบน Facebook" สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2560 โดยวิทยากรผู้ชำนาญการทางด้านการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ณ ห้องอบรม ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีบุคลากรสายสนับสนุน ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 0 ภาพ)