สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

19 มิถุนายน 2560 เวลา 15:52 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานปี 2560

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานปี 2560

Cinque Terre

วันนี้ เวลา 9.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินการอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานปี 2560 ในระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2560โดยมีบุคลากรสำนักวิทยบริการ ฯ เข้าร่วมในการอบรม


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 0 ภาพ)