สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

22 มิถุนายน 2560 เวลา 16:46 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมโครงการอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รุ่นที่ 1-4

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมโครงการอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รุ่นที่ 1-4

Cinque Terre

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมโครงการอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รุ่นที่ 1-4 ตั้งแต่วันที่ 20-22 มิ.ย. และ 27 มิ.ย. 2560 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และอาคารศูนย์วิทยบริการ (หอสมุดกลาง)


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 0 ภาพ)