สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

23 มิถุนายน 2560 เวลา 11:19 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการทำงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการทำงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

Cinque Terre

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการทำงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Excel ในการทำงาน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ณ ห้อง e-Learning ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 0 ภาพ)