สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:17 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ทำโครงการจิตอาสา ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ทำโครงการจิตอาสา ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3

Cinque Terre

วันที่ 4 กรกฎาคม ผู้บริหารสำนักได้นำ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ทำโครงการจิตอาสา ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งบุคลากรได้แบ่งการดูแลออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนห้องสุมด และส่วนศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยเข้าดูแลใน ส่วนต่างๆ ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด เพื่อน้องๆ นักเรียน ให้ได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 0 ภาพ)