สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 กรกฎาคม 2560 เวลา 17:37 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการนำเสนอการจัดการความรู้ (KM Award)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการนำเสนอการจัดการความรู้ (KM Award)

Cinque Terre

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประกวดการนำเสนอการจัดการความรู้ประเภทบุคคลและประเภทหน่วยงานสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู เป็นประธานเปิดและมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น (KM Award) โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งตัวแทน นายภาสกร สีเหลือง, ว่าที่ ร.ต.ปิยะพันธ์ มูลเสน ชื่อเรื่ององค์ความรู้ "การรวบรวมความรู้จากการให้บริการ"


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 0 ภาพ)