สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

13 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:00 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดโครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก ประจำปี 2560 หลักสูตรการสร้างเว็บแอพลิเคชั่นเชิงฐานข้อมูลยุคใหม่ ด้วย PHP, Bootstrap และ MySQL

ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดโครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก ประจำปี 2560 หลักสูตรการสร้างเว็บแอพลิเคชั่นเชิงฐานข้อมูลยุคใหม่ ด้วย PHP, Bootstrap และ MySQL

Cinque Terre

ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดโครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก ประจำปี 2560 หลักสูตรการสร้างเว็บแอพลิเคชั่นเชิงฐานข้อมูลยุคใหม่ ด้วย PHP, Bootstrap และ MySQL ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในการกล่าวตอนรับและเปิดการอบรม ซึ่งมีทีมวิทยากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์ นายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ และ นายปริญญา ปันสิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และผู้เข้าร่วมรับการอบรมจากภายนอกที่เข้าร่วมการอบรม


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 0 ภาพ)