สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

13 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:01 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ SIFT Analytics Group จัดงาน Lampang Education Tour With Sift ร่วม Workshop การใช้งานโปรแกรม IBM SPSS & BI (แบบเจาะลึก)

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ SIFT Analytics Group จัดงาน Lampang Education Tour With Sift ร่วม Workshop การใช้งานโปรแกรม IBM SPSS & BI (แบบเจาะลึก)

Cinque Terre

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและ SIFT Analytics Group จัดงาน Lampang Education Tour With Sift ร่วม Workshop การใช้งานโปรแกรม IBM SPSS & BI (แบบเจาะลึก) วันที่ 13 – 14 กรกฏาคม 2560 ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 16 ภาพ)