สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

19 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:21 น.
บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยพะเยา

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยพะเยา

Cinque Terre

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิยบริการฯ นำบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์จำนวน 10 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS )ให้การต้อนรับซึ่งเป็นการศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านสารสนเทศ การจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) และผลิตเป็นบทเรียนออนไลน์ (e-learning) ของมหาวิทยาลัยพะเยา


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 18 ภาพ)