สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:41 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการเข้าตรวจ ISO 9001:2008

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการเข้าตรวจ ISO 9001:2008

Cinque Terre

เมื่อวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับ คุณจักรกฤษณ์ วิภาอธิคม ผู้จัดการ (Managing Director) บริษัท International Certification South East Asia เพื่อเข้าตรวจเพื่อรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ประจำปี 2559 ของ สำนักงานกลาง ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์วิทยบริการ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในสำนักวิทยบริการฯ ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานภายในสำนักฯ จะได้รับการตรวจประเมินคุณภาพในด้านการบริหารจัดการ การบริการ รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่โปรงใส ตรวจสอบได้ มีการจัดเก็บหลักฐานในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ สำหรับการตรวจเพื่อรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ในปีนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 โดยในปีต่อไป สำนักวิทยบริการฯ จะต้องรับการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ซึ่งจะประกอบด้วยข้อกำหนดบริหารคุณภาพที่ทันสมัยมากขึ้น


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 34 ภาพ)