สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 สิงหาคม 2560 เวลา 10:19 น.
ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to Big Data Analytics

ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to Big Data Analytics

Cinque Terre

ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to Big Data Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูล ขนาดใหญ่ระดับเบื้องต้น) 2- 3 สิงหาคม 2560 โดยมีท่านวิทยากร อ.ดนย์ จั่นเจริญ จาก Data Science Thailand มาให้ความรู้ โดยมีคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมในการอบรมจำนวนมาก


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 0 ภาพ)