สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 กันยายน 2560 เวลา 16:23 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ

Cinque Terre

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำสำนักฯ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 0 ภาพ)