ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 กันยายน 2557 เวลา 15:00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2557

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2557

Cinque Terre

ในวันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องประชุมสลุงเงิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 0 ภาพ)