ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

27 เมษายน 2558 เวลา 15:00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป.พิธีทรงน้ำพระและรดน้ำ ดำหัว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป.พิธีทรงน้ำพระและรดน้ำ ดำหัว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย

Cinque Terre

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น.ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้จัดพิธีทรงน้ำพระและรดน้ำ ดำหัว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล อาจารย์อาวุโส และผู้ช่วยศาสตรจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวให้พรปีใหม่ และให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากร โดยมีบุคลากรสำนักวิทยบริการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประมวลภาพกิจกรรม http://comcentre.lpru.ac.th/gallery_comcenter/main.php?g2_itemId=9963


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 0 ภาพ)