ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 สิงหาคม 2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและการปลูกจิตสำนึก สามัคคีและรักชาติศาสน์ กษัตริย์ ณ โครงการภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและการปลูกจิตสำนึก สามัคคีและรักชาติศาสน์ กษัตริย์ ณ โครงการภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

Cinque Terre

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและการปลูกจิตสำนึก สามัคคีและรักชาติศาสน์ กษัตริย์ เพื่อสร้างและปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลากรให้เกิดความสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ เพื่อให้บุคลากรนำไปปรับใช้ และเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต ณ โครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 32 ภาพ)