ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 สิงหาคม 2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีส่งมอบงาน ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีส่งมอบงาน ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Cinque Terre

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีส่งมอบงาน ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ส่งมอบงานให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง 
ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แนะนำรองผู้อำนวยการสำนัก ทั้ง 3 ท่านได้แก่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน รองผู้อำนวยการสำนัก ดูแลงานหอสมุด
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน รองผู้อำนวยการสำนัก ดูแลงานศูนย์คอมพิวเตอร์
อาจารย์ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนัก ดูแลงานบริหาร
พร้อมทั้งแจ้งนโยบายในการบริหารงานแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับทราบ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์วิทยบริการ


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 24 ภาพ)