ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

26 สิงหาคม 2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้ทำพิธีเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะด้านสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ อาคารเวียงรมณีย์ อบต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้ทำพิธีเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะด้านสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ อาคารเวียงรมณีย์ อบต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 

Cinque Terre

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้ทำพิธีเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะด้านสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ อาคารห้องเวียงรมณีย์ อบต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้กล่าวรายงานต่อนายนิวัฒน์ ปะระมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเวียงตาล เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ สร้างเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้เกิดกิจกรรมในสังคมได้อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งทักษะและการจัดการงานที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลายขึ้น ต่อไป


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 131 ภาพ)