ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

30 สิงหาคม 2562
สำนักวิทยบริการ ฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2561

สำนักวิทยบริการ ฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2561

Cinque Terre

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศพร้อมด้วย อ.ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ และทีมผู้บริหารชุดเดิมและ น.ส.ณัฐนพิน ขันนาแล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2561 เพื่อตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขับเคลื่อนกลไกการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

ภาพ/ข่าว : ภาสกร สีเหลือง


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 28 ภาพ)