ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ตุลาคม 2562
การประชุมคุณภาพของบุคลากร สำนักวิทยบริการ ฯ ครั้งที่ 2 /2562

การประชุมคุณภาพของบุคลากร สำนักวิทยบริการ ฯ ครั้งที่ 2 /2562

Cinque Terre

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ในการจัดประชุมคุณภาพของบุคลากร สำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 2 /2562 โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมในการประชุม โดยท้ายกิจกรรม ทางสำนักวิทยบริการ ฯ ได้จัดให้มีการมอบของ ให้กับบุคลากรที่ได้ปฏิบัติงานของสำนักวันสุดท้ายก่อนที่จะย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ต่อไป


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 11 ภาพ)