ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

30 ตุลาคม 2562
หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าตรวจสอบกองทุนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าตรวจสอบกองทุนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

Cinque Terre

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าตรวจสอบกองทุนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและน.ส.ณัฐนพิน ขันนาแลหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบ ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 3 ภาพ)