ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

14 พฤศจิกายน 2562
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ 2562

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ 2562

Cinque Terre

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน อาจารย์.ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ และ น.ส.ณัฐนพิน ขันนาแล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการและบุคลากร เข้ารับการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสลุงคำ ชั้น 5 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 13 ภาพ)