ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

13 มกราคม 2563
บุคลากรผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

บุคลากรผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Cinque Terre

ในวันที่ วันที่ 7 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสังกัด ร่วมขอพร รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 10 ภาพ)