ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากรผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

บุคลากรผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2563 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


Cinque Terre

ในวันที่ วันที่ 7 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผศ.ประหยัด ช่วยงาน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสังกัด ร่วมขอพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 6 ภาพ)