ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

20 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

Cinque Terre

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง นำผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 5 ภาพ)