ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 กรกฎาคม 2563
สำนักวิทยบริการ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

สำนักวิทยบริการ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

Cinque Terre

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ กล่าวเปิดการประชุม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน รองผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรเรื่อง KM ในครั้งนี้


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 29 ภาพ)