ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 กรกฎาคม 2563
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้อบรม Microsoft Teams ให้กับบุคลากรทางการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้อบรม Microsoft Teams ให้กับบุคลากรทางการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย

Cinque Terre

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2563 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้อบรม Microsoft Teams และ Google Classroom ให้กับบุคลากรทางการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้องอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยวิทยากร อ.ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ รองผู้อำนวยการ และนายภาสกร สีเหลือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 18 ภาพ)