ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 กรกฎาคม 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563

Cinque Terre

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 โดยให้แต่ละหน่วยงานย่อยประเมินความเสี่ยง ของหน่วยงานตนเอง โดยมี ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง กล่าวเปิดประชุม และ ผศ.นราธิป วงษ์ปันเป็นผู้ให้ความรู้และบรรยาย


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 18 ภาพ)