ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 กรกฎาคม 2563
สำนักวิทยบริการ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

สำนักวิทยบริการ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

Cinque Terre

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สำนักวิทยบริการ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประหยัด ช่วยงาน รองผู้อำนวยการและ อ.ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ รองผู้อำนวยการ


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 22 ภาพ)