ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 กรกฎาคม 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001:2015

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001:2015

Cinque Terre

            เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และ 1 กรกฏาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจประเมินจาก บริษัท International Certification South East Asia เพื่อเข้าตรวจเพื่อรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ประจำปี 2563 ของศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์วิทยบริการ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในสำนักวิทยบริการฯ ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานภายในสำนักฯ จะได้รับการตรวจประเมินคุณภาพในด้านการจัดการเชิงระบบ การบริการ รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่โปรงใส ตรวจสอบได้ มีการจัดเก็บหลักฐานในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 65 ภาพ)