ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

24 กรกฎาคม 2563
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Cinque Terre

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศึกษาค้นคว้าแก่นักเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติบ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 151 ภาพ)