ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

17 สิงหาคม 2563
สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Cinque Terre

เมื่อวันที่ 14-16 ส.ค. 2563 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการฯมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรแยกตามศูนย์ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดี จากรองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยจะแบ่งการดูงานแยกเป็นตึกของ สวท.มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตึกบรรณราชนครินทร์ (ตึกหอสมุด) และ ตึกศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 22 ภาพ)