ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

21 สิงหาคม 2563
บริษัท EzTech นำเสนอแอพพลิเคชัน การจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

บริษัท EzTech นำเสนอแอพพลิเคชัน การจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Cinque Terre

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. บริษัท EzTech  นำเสนอแอพพลิเคชัน การจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สุมทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ ซึ่งนำเสนอในเรื่องของ การนำแอพพลิเคชัน Easy Schedule เพื่อจัดการเรียนการสอนทั้งผู้เรียนและผู้สอน การสมัครเรียนออนไลน์ การลงวิชาเรียน ดูตารางเรียน ดูเกรดออนไลน์  ณ ห้อง e-Learning ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 11 ภาพ)