ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 กันยายน 2563
ศูนย์วิทยบริการ ได้จัดการอบรมทักษะการสืบค้น หัวข้อหลักสูตรการเขียนอ้างอิงในงานวิชาการ อบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน

ศูนย์วิทยบริการ ได้จัดการอบรมทักษะการสืบค้น หัวข้อหลักสูตรการเขียนอ้างอิงในงานวิชาการ อบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน

Cinque Terre

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรมทักษะการสืบค้น หัวข้อหลักสูตรการเขียนอ้างอิงในงานวิชาการ อบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน ณ.ห้องอบรมชั้น 6 อาคารศูนย์วิทยบริการ วันที่ 3 กันยายน2563 โดย ผศ.ประหยัด ช่วยงาน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการอบรม


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 3 ภาพ)