ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

13 กันยายน 2563
การประชุมคณะกรรมการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยลำปาง ครั้งที่ 1 /2563

การประชุมคณะกรรมการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยลำปาง ครั้งที่ 1 /2563

Cinque Terre

การประชุมคณะกรรมการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยลำปาง ครั้งที่ 1 /2563  วันที่ 13 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 9 ภาพ)