ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

26 พฤศจิกายน 2563
ปรับปรุงพื้นที่ภายใน ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี 63 ให้พร้อมสำหรับการใช้บริการของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

ปรับปรุงพื้นที่ภายใน ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี 63 ให้พร้อมสำหรับการใช้บริการของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

Cinque Terre

สำนักวิทยบริการได้ทำการปรับปรุงบรรยากาศภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้พร้อมสำหรับการใช้บริการ เป็นแหล่งค้นคว้าเทคโนโลยีที่ทันสมัย ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ 08.30-19.30 น.


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 26 ภาพ)