ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

26 พฤศจิกายน 2563
ปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์วิทยบริการ(หอสมุด) ปี 63 ให้พร้อมสำหรับการใช้บริการของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

ปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์วิทยบริการ(หอสมุด) ปี 63 ให้พร้อมสำหรับการใช้บริการของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

Cinque Terre

สำนักวิทยบริการได้ทำการปรับปรุงบรรยากาศภายในศูนย์วิทยบริการ(หอสมุด) ให้พร้อมสำหรับการใช้บริการ ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ 08.30-19.30 น.


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 19 ภาพ)