ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

26 พฤศจิกายน 2563
บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันทำจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก

บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันทำจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก

Cinque Terre

บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันทำจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก สำนัก ทั้ง 2 ตึก เช่นกันปลูกต้นไม้ ทำที่จอดรถนักศึกษา ล้างมูลนกหลังอาคาร ทั้ง 2 ตึก


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 30 ภาพ)