ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

27 พฤศจิกายน 2563
สำนักวิทยบริการ ฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2562

สำนักวิทยบริการ ฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2562

Cinque Terre

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศพร้อมด้วย ผศ.ประหยัด ช่วยงาน รองผู้อำนวยการสำนัก ผศ.นราธิป วงษ์ปัน รองผู้อำนวยการสำนัก และ น.ส.ณัฐนพิน ขันนาแล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2562 เพื่อตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขับเคลื่อนกลไกการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุมสลุงเงิน ชั้น 5 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

sex shop


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 19 ภาพ)