ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

18 ธันวาคม 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมการจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมการจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

Cinque Terre

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมการจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 โดยให้แต่ละหน่วยงานย่อยประเมินความเสี่ยง ของหน่วยงานตนเอง โดยมี ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวเปิดประชุม

sex shop


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 15 ภาพ)