ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

22 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมคณะกรรมการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะกรรมการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 2/2563

Cinque Terre

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. การประชุมคณะกรรมการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 2/2563 โดยในการประชุมได้ดำเนินการตามมาตราการการป้องกันเชื้อระบาด covid-19 ทำให้คณะกรรมการสำนักบางท่าน ทำการประชุมออนไลน์ผ่าน Microsoft Team ณ ห้องประชุมสลุงเงิน ชั้น 5 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 19 ภาพ)