ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

29 มีนาคม 2564
สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โรงเรียน ตชด.ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โรงเรียน ตชด.ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

Cinque Terre

เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรภายในสำนัก จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ และมอบสิ่งของจากการบริจาคให้กับดาบตำรวจ ทศพร เพ็ญปัญญา ครูใหญ่ และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ บ้านจะนะ ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

sex shop


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 68 ภาพ)