ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

29 มีนาคม 2564
ประชุมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ของ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

ประชุมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ของ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

Cinque Terre

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 -16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชุมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ของ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 โดย ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ เป็นประธาน โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมในการประชุม

sex shop


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 11 ภาพ)