ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.มร.ลป.จัดการอบรมการจัดการความรู้ (KM)ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

สวท.มร.ลป.จัดการอบรมการจัดการความรู้ (KM)ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564


Cinque Terre

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ กล่าวรายงานต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และได้กล่าวเปิดการอบรม ในหัวข้อ "การเขียนเล่าเรื่องเพื่อการจัดการความรู้" โดยมีวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ คือ นายสมโภช จันทรชมภู ซึ่งได้มีบุคลากรสำนัก เข้าร่วมการอบรมฝึกปฏิบัติการการเขียนเล่าเรื่องและแบ่งกลุ่มงานที่มีลักษณะคล้ายกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ดี

sex shop


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 24 ภาพ)