ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

31 มีนาคม 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมการจัดการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมการจัดการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

Cinque Terre

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมการจัดการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมในการประชุม

sex shop
sex shop
sex shop


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 22 ภาพ)