ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ ซึ่งอยู่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.เชียงใหม่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ ซึ่งอยู่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.เชียงใหม่


Cinque Terre

On July 5-7, 2021, the Office of Academic Resources and Information Technology Lampang Rajabhat University together with the Faculty of Education Lampang Rajabhat University which is in the project due to the Royal Initiative of the fiscal year2021 organizes activities to promote knowledge in the development of the border patrol police school library and promote reading and study for students to the teachers of the Border Patrol Police School With the measures to control the spread of the Coronavirus 2019 (Covid-19), this event is organized in an online format together with distance learning. Teachers can study and learn from online and electronic media on the subject of school library administration. library technical work and organizing activities to promote reading for students The faculty of speakers who are experts in this activity are Asst. Save, help, Deputy Director of the Office of Academic Resources and Information Technology Faculty of Librarians information scientist computer scholar and audiovisual scholars Office of Academic Resources and Information Technology Lampang Rajabhat University Border Patrol Police departments participating in this activity consisted of officers of the Border Patrol Police Superintendent No. 33, as well as administrators and teachers from the Border Patrol Police School under the supervision of Lampang Rajabhat University, amounting to 7 schools, namely the Patrol Police School. Chao Pho Luang Uppatham Border 2 Lions Mahachak Border Patrol Police School 9, Ban Nong Khaem Border Patrol Police School Chalermprakiet Border Patrol Police School, Ban Kae Noi, Aoyama Border Patrol Police School Second border patrol police school Pho Anusorn and the Hiang Thai Thamrong Border Patrol Police School which is in the area of ​​Chiang Mai Province


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 15 ภาพ)