ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมจิตอาสาของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ณ วัดกล้วยหลวง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมจิตอาสาของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ณ วัดกล้วยหลวง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง วันที่ 23 กรกฎาคม 2564


Cinque Terre

กิจกรรมจิตอาสาของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ณ วัดกล้วยหลวง ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง วันที่ 23 กรกฎาคม 2564


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 26 ภาพ)