ข่าวภายในสำนัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2563


Cinque Terre

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผศ.นราธิป วงษ์ปัน รองผู้อำนวยการสำนัก อ.ปรมินทร์ วงศ์คำสิงห์ และ น.ส.ณัฐนพิน ขันนาแล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2563 เพื่อตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขับเคลื่อนกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุมสลุงเงิน ชั้น 5 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


อัลบั้มรูปภาพ (ทั้งหมด 11 ภาพ)